Ders süresi her eğitimcinin üzerinde düşündüğü, kafa yorduğu bir husustur. Etkin öğrenme ve konsantrasyon için ders süresinin ne kadar olması gerektiği konusunda hala farklı görüşler ve uygulamalar mevcut. Burada en önemli sorun ders süresi ile yetiştirilmesi gereken müfredatın örtüştürülmesidir elbette. Dolayısıyla örgün eğitim kurumlarında ders süresi genelde 30-45 dakika arasında uygulanmaktadır ki eğitim konusunda bir adım önde olan ülkeler öğretmenlerini müfredat konusunda sıkıştırmak yerine temel anlamda öğrenciye verilmesi gereken eğitimi belirleyip ders süresinin kararını eğitmene bırakmaktadırlar. Bu anlamda öğretmenler ders süresini konu bazında değerlendirip basit ve konsantrasyon dağıtmayan konularda dersi 50 dakikaya kadar uzatmakta, daha zor ve bilişsel alan konularında dersi en fazla 30 dakika ile sınırlandırmayı tercih etmektedirler.

Ders süresi ile ilgili bir diğer husus da öğrencinin konuya olan ilgisidir. Araştırmalar göstermiştir ki hangi ders olursa olsun tüm yaş grubu öğrenciler dersin ilk 5 dakikasında %5-10 civarında bir ilgi ile derse dikkatini vermektedir. Dolayısıyla eğitimciler aslında değersiz kabul edilebilecek bu ilk 5 dakikayı öğrencinin ilgisini çekmek ve derse ısındırmak için kullanmaktadır. Müteakiben esas konuya geçiş yapılmakta ve öğrencinin dikkatini artırdığı bölümde bilgi akışı yoğunlaştırılmaktadır. Dersin içeriğine göre bu bölüm öğretmen inisiyatifinde öğrencinin konsantrasyonu devam edene kadar uzatılır ama ne olursa olsun 20 dakikayı geçmemesine dikkat edilir. Zaten 20 dakikalık bir ders temposundan sonra dikkat dağılmaya ve ilgi azalmaya başlayacaktır. Bu sürenin sonunda en az 5 dakika ara verilmesi ve bu 5 dakikalık arada öğrencinin farklı bir aktivite içinde bulunması kaliteli öğrenme için gereklidir. Eğer öğrenci kendini hazır hissederse 2 veya 3’üncü bir 25 dakikalık periyot ile derse devam edilebilir.

Daha önce de bahsedildiği gibi ders süresi ile ilgili farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Peki yabancı dil eğitiminde ders süresi ne olmalıdır? VIPTalkers ekibi, yabancı dil eğitiminde marka olan profesyonel eğitim kadrosu ile sürenin 25 dakika olmasında karar kılmıştır. Çünkü farklı bir dil öğrenmek isteyen öğrenci derse başladığı anda beynin günlük hayatta hemen hemen hiç kullanmadığı dil öğrenme merkezine bilgi yüklemesi yapmaktadır. Dil öğrenme merkezi beynimizin sol lobunda bulunur ve matematik, mantık, analiz gibi doğrudan bilişsel işlevlerin yürütüldüğü bölümdür. Dolayısıyla farklı bir dil öğrenmek aslında zor ve ayrı bir çaba gerektiren bir işlemler bütünüdür. Bu sebeple yabancı dil ile ilgilenmeye başladığınızda ara vermezseniz kısa süre içinde bıkkınlık duygusu ağır basabilir. İşte bu sebeple www.viptalkers.com adresinde dersler 25 dakika ile sınırlandırılmıştır. Bu sayede aslında aynı konuları daha farklı bir teknikle kısa zamanda kavrayabildiğinizi fark edeceksiniz.

Yabancı dil eğitiminde olmazsa olmaz konulardan biri de ısındırma (warming) bölümüdür. Çünkü gündelik hayatta kullanmadığımız dil öğrenme merkezine yoğun bir ders program ile giriş yapmak bir anlamda soğuk duş etkisi oluşturmak demektir ki genelde çokça yapılan ve öğrencinin çabucak bıkkınlığa düşmesine sebep olan bir hata olarak karşımıza çıkmaktadır. Isındırma yabancı dil ile -hangi seviyede olursa olsun- ilgilenen insanların mutlaka uygulaması gereken bir kuraldır. Bu sebeple konunun uzmanları önemli yabancı dil sınavlarından önce mutlaka o dile ait 1-2 sayfa düz okuma yapılmasını ve bu okumadan sonra sınav anına kadar mümkün mertebe anadilin kullanılmamasını salık vermektedir.  Bu durumu yoğun bir spor aktivitesinden önce yaptığınız ısınma hareketlerine benzetmek de mümkündür. Zaten ısındırma yapmadığınız bu 5 dakikalık süreyi siz istemeseniz de beyninizin dil öğrenme bölgesi otomatik olarak yapacak ve yabancı dil ile ilgili tam öğrenme 5’inci dakikadan sonra başlayacaktır.

Son olarak klasik bir öğrenme ortamında öğretmen ve öğrenci iletişimi daha farklı olmakta ve öğretmenin yakında bulunması ister istemez öğrenci ilgisi üzerinde olumlu bir etki oluşturmaktadır. Bu sebeple klasik dersler 30-40 dakika bandına kadar çıkarılabilmektedir. Ancak online eğitimlerde sürenin bu kadar uzun olması aslında işlenecek konunun yarısının öğrenci tarafından anlaşılmayacağı anlamına gelir. Yabancı dil eğitiminde temel amaç dili sevdirmek ve öğrencinin dil ile yaşamasını sağlamaktır. Aksi takdirde kısa sürede bıkkınlık ve ters motivasyon unsurları baş gösterecektir. Şimdiye kadar belki birkaç kez başlayıp yarıda bıraktığınız yabancı dil eğitimlerinin temelinde bu ters motivasyon ve bıkkınlık rol almaktadır. Çünkü beynimizin dil öğrenme merkezinin başarısızlığa tahammülü yoktur. Eğer bıkkınlık ve motivasyon kaybı ile eğitimi yarıda bırakırsanız tekrar başlamak sizin için daha güç olabilir.

Viptalkers.com ekibi bilimsel veri, güncel eğitim metotları ve eğitim alanında biriktirdiği tecrübe ile ders içeriklerini oluşturmakta, yaş grubu ve seviyesi ne olursa olsun yabancı dil öğrenmeyi eğlenceli hale getirmektedir. Temel hedefimiz beynimizin dil öğrenme merkezini yormadan, bir bebeğin anadilini öğrendiği süreçlere benzer adımlar ile öğrencilerimizin eğitimine katkı sunmaktır. Bu hedefin temelinde de İngilizceyi sevdirmek ve öğrenciyi her ders sonunda bir basamak daha ileri taşımak yatmaktadır. Böylelikle VIPTalkers ile İngilizce dil eğitimi, her seviyeden ve yaştan katılımcı ile büyümekte ve genişlemektedir.

 
×