Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar:

İş bu Müşteri Hizmet ve Mesafeli Satış Sözleşmesi, Kayıt Formu´nu dolduran, onaylayan ve başvuru formunda beyan edilen adreste ikamet eden kişi/kurum/kuruluş ile (sözleşmede “Üye” ve/veya “Alıcı” olarak anılmaktadır), 112 CAPITOL TRAIL SUITE A562, NEWARK, DE, 19711 adresinde faaliyet gösteren ve Department of the Treasury Internal Revenue Service Cincinnati, OH 45999 vergi dairesine 38-4126239 numara ile kayıtlı olan VIPTALKERS ONLINE TEACHING LLC (sözleşmede “VIPTALKERS ONLINE TEACHING LLC” ve/veya “Satıcı” olarak anılmaktadır) arasında, Kayıt Formu´nun internet (web sitesi,) üzerinden doldurularak onaylandığı tarih itibariyle karşılıklı mutabakata varılarak imzalanmış sayılmaktadır.

112 CAPITOL TRAIL SUITE A562, NEWARK, DE, 19711

2. Sözleşmenin Onaylanması:

VIPTALKERS ONLINE TEACHING LLC üyeleri, Kayıt Formu´nu doldurdukları andan itibaren kayıt işlemleri başlamış ve müşteri hizmet sözleşmesini okuyup/anlayıp kabul etmiş sayılacaktır.

3. VIPTalkers Online Teaching LLC Üyelik Sistemi:

VIPTalkers Online Teaching LLC üyelerine akademinin kendi belirlediği öğrenci numarası ve şifresini kullanarak sisteme girmelerini sağlayacaktır. Öğrenci numarası ve şifre kişiye özeldir, öğrenci numarasını ve/veya şifresini başka kişilerle paylaşan üyelerin eğitimleri ve tüm hakları iptal edilir. Öğrenci numarasının ve şifrenin başkalarıyla paylaşılması sonucunda doğacak her türlü yükümlülükler üyenin kendi sorumluğunda olup VIPTalkers Online Teaching LLC sorumluluk kabul etmeyecektir.

4. Hizmetlerin Tanımı:

Müşteri hizmet sözleşmesini onaylayan üyeler, internet ortamında VIPTalkers Online Teaching LLC’ye ait web sitelerinden de uzaktan eğitim yapmayı kabul etmiş sayılacaktır. Eğitim için üye tarafından ödenen ücret; eğitim hizmet ve iletişim bedelini içermektedir.

Eğitim sistemi içerisinde sunulan doküman, ses dosyası, sunum dosyası, video dosyası, elektronik kitap vb. tüm materyaller aksi bildirilmedikçe ücretsiz olarak dağıtılmakta olup, eğitim amaçlı olarak sisteme entegre edilmiştir. Dokümanların tüm hakları üretici, yazar ve lisans sahiplerine aittir. VIPTalkers Online Teaching LLC, bu doküman ve materyaller üzerinde ayrıca hak talep etmemekle birlikte, hak sahibinin talebi üzerine ilgili eğitim materyallerini sistemden tamamen kaldırmayı da taahhüt eder.

VIPTalkers Online Teaching LLC tarafından verilen eğitimlere dayanılarak yapılan uygulamalar sonrasında oluşabilecek herhangi bir olumsuz/gayri resmi/yasal olmayan durum, tamamen üyenin kendi sorumluluğunda olup, VIPTalkers Online Teaching LLC´nin bu konuda bir sorumluluğu bulunmamaktadır. VIPTalkers Online Teaching LLC bünyesinde verilen eğitimler, üyelerin kişisel veya mesleki gelişimlerini ilerletmek/artırmak amacıyla verilmekte olup, üyenin ilgili eğitim alanında bilgi sahibi olduğu varsayılmakta ve olumlu/olumsuz tüm sorumluluk üyenin kendisine bırakılmaktadır.

5. Üye´nin Yükümlülükleri:

Üye, VIPTalkers Online Teaching LLC servislerinden yararlandığı sırada;

a. Kayıt Formu´nda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

b. Kişisel bilgilerinde yer alan bilgilerin doğru olduğu varsayılarak doğabilecek tüm sorunların kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder.

c. VIPTalkers Online Teaching LLC tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkı VIPTalkers Online Teaching LLC´ye aittir. Eğitim sistemi içerisinde sunulan doküman, ses dosyası, sunum dosyası, video dosyası, elektronik kitap vb. tüm materyaller aksi belirtilmedikçe ücretsiz olarak dağıtılmakta olup, eğitim amaçlı olarak sisteme entegre edilmiştir. Dokümanların tüm hakları üretici, yazar ve lisans sahiplerine aittir. VIPTalkers Online Teaching LLC, bu doküman ve materyaller üzerinde hiçbir hak talep etmemekle birlikte, hak sahibinin talebi üzerine ilgili eğitim materyallerini sistemden tamamen kaldırmayı da taahhüt eder.

ç. VIPTalkers Online Teaching LLC tarafından sağlanan servislerde yaş kısıtlaması vardır. Reşit olmayanların, 18 yaş altı kullanıcıların veli/vasi izni gereklidir. Bu kapsamda veli/vasi izni olmayan küçüklere hizmet verilmeyeceği için üyenin belirteceği yaş dikkate alınacaktır, üyenin vereceği hatalı bilgilerden VIPTalkers Online Teaching LLC sorumlu tutulamaz.

d. Servislerin kullanımı sırasında kaybolacak, eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mektup, mesaj ve dosyalardan VIPTalkers Online Teaching LLC sorumlu tutulamaz.

e. VIPTalkers Online Teaching LLC´de sunulan eğitimleri VIPTalkers Online Teaching LLC tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve içerikleri hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve başkaları için hazırlanmış olan eğitimleri yerinde kullanmayarak sözü geçen diğer maddelere uymadığı durumlarda VIPTalkers Online Teaching LLC´nin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödeyeceğini kabul eder.

f. Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü VIPTalkers Online Teaching LLC sorumlu olmayacaktır.

g. VIPTalkers Online Teaching LLC servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş bilgilerin tamamının üyenin kendi rızası dahilinde kullanıldığı kabul edilir. Üyenin kişisel bilgisayarında oluşabilecek arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı üyenin kendisine aittir. Oluşabilecek zararlardan dolayı VIPTalkers Online Teaching LLC´den maddi veya manevi herhangi bir tazminat talep edilmeyecektir.

ğ. Üyelerin kurallara aykırı davranması halinde, VIPTalkers Online Teaching LLC´nin gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkı bulunmaktadır.

h. Üye, sistem üzerindeki satın alma işlemini, kendi rızası ve Kayıt Formu´nda kabul ettiği şekilde mail order, kredi kartı, banka eft/havalesi veya posta çeki yöntemi ile yapmaktadır. Çalıntı kredi kartıyla yapılan alışverişler, yetkisiz kullanılan kredi kartlarının sorumlukları tamamen bilgileri kullanan üyelere aittir. Bu tür işlemlerden ortaya çıkacak olan yasal sorumluluklar ve tazminatlar ile ilgili üye sorumludur, VIPTalkers Online Teaching LLC´nin herhangi bir yasal sorumluluğu yoktur. Talep edilmesi durumunda bu bilgileri kullanan üyelerin bilgileri, resmî kurumlara verilecektir.

ı. Kullanıcılar tarafından satın alınan ders kredileri satın alım işleminden sonraki on iki (12) ay içinde kullanılır. Bu süre tamamlandığında kullanıcı tarafından satın alınan ve kullanılmayan ders kredileri otomatik olarak iptal edilir ve kullanıcı hesabından düşülür. Her kullanıcı satın aldığı ders kredilerini satın alım işleminden sonraki 12 ay içerisinde kullanmak ve satın alınan ders kredisi miktarına uygun dersleri planlamaktan kendisi sorumludur. Kullanıcılar süre aşımından dolayı iptal edilen krediler için iade talebinde bulunamazlar, iptal edilen krediler için ders planlayamaz veya diğer hizmetlerden faydalanamazlar. Kullanıcılar satın aldıkları ders kredilerinin kullanım sürelerini kendileri takip ederler. VIPTALKERS’ın kredi takibi yapma ve süresi geçmek üzere olan krediler ile ilgili kullanıcıları ikaz etme zorunluluğu yoktur.

i. Kredi Kartı ile ödemelerde üyenin kartının bağlı olduğu banka kuruluşu tarafından komisyon bedeli tahsil edilebilmektedir ve üye ödeme işlemi sırasında bu komisyon tutarının da kredi kartından tahsil edileceğini kabul etmektedir.

6. VIPTalkers Online Teaching LLC´ye Verilen Yetkiler:

a. VIPTalkers Online Teaching LLC üyelerin verdiği bilgilerin doğru olduğunu varsayarak hazırlanmış eğitimlerin devamlılığını sağlayacaktır, üyelerin sisteme verdiği verilerin hatalı olmasından veya sistemden kaynaklanacak hatalardan dolayı VIPTalkers Online Teaching LLC sorumluluk kabul etmez.

b. VIPTalkers Online Teaching LLC bünyesinde bulundurduğu herhangi bir sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı VIPTalkers Online Teaching LLC, üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı adı ve şifresi VIPTalkers Online Teaching LLC tarafından üyeye sunulacak ve Kayıt Formu´nun doldurulmasından sonra geçerli olacaktır. VIPTalkers Online Teaching LLC tüm alanları doldurmuş, eğitim başvurusu kabul edilmiş üyelerin bağlantı haklarını süresiz olarak engelleyebilir.

c. Sertifika verilmesi durumunda; sertifikaların hak edilmesi, talebi ve teslim edilmesi ile ilgili, VIPTalkers Online Teaching LLC ve akredite eden kuruma ait disiplin yönetmelikleri uygulanmakta ve sertifikaların hak edilmesi kararında, derslerin tümünün tamamlanması kadar ilgili öğretim üyesi, danışman öğretmen ve/veya akreditasyon kurumu yetkililerinin olurları da puanlamaya esas teşkil etmektedir. Buna istinaden; VIPTalkers Online Teaching LLC ilgili kurum, kuruluş, öğretim üyesi ya da öğretici danışman ve üyelik işleminin gerçekleştiği ve/veya sertifikanın verildiği/hak edildiği ülkenin kanun ve yönetmeliklerine göre uygunsuz hareketi bulunan, öğretim üyeleri dahil ilgili tüm kurum ve kuruluşları incitici davranışlarda bulunan, haklı ya da haksız yere çözüm aramak ya da talep etmek yerine bu kişi ve kurumları incitmek yöntemiyle şahsen veya herhangi bir iletişim yoluyla şantaj, hakaret, itham ve/veya iftirada bulunan, haksız yere sertifika aldığı belirlenen, ilgili kurum ve kişilerin disiplin ve hiyerarşisine dikkat etmeyen ve hatta bunu asılsız olarak gerek e-posta gerekse internet ortamında yazan, yalan haber yayımlayan, eğitimlere esas teşkil eden derslerin tamamını takip etmemek gibi haksız sertifika alma yöntemlerine başvurduğu ispatlanan ya da bu konuda herhangi bir şüpheye konu üyeler kesinlikle sertifikalarını alamaz ve alınmış bir sertifikaları varsa bunlar herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın iptal edilir. Sertifikayı hak eden ve/veya hak ettiğini iddia eden üyenin bulunduğu ve/veya sertifikayı veren kurum, kuruluş, öğretim üyesi ya da öğretici danışmanın bulunduğu ülke mevzuatları arasındaki çelişkili hususların ortaya çıkması durumununda VIPTalkers Online Teaching LLC tarafından tarafların maddi/manevi zararı göz önünde bulundurularak ilgili ülke mevuzatlarına aykırı olmayacak şekilde 1(bir) ay içinde karar verilir, verilen karar bağlayıcı olarak kabul edilir ve VIPTalkers Online Teaching LLC tarafından alınan nihai karar/kararlardan ötürü VIPTalkers Online Teaching LLC maddi/manevi sorumluluk kabul etmez.

ç. Sertifika verilmesi durumunda; üyeye gönderilen sertifikaların tüm tasarım hakları VIPTalkers Online Teaching LLC´ye aittir. Kargo veya E-posta yoluyla gönderilen sertifikaların renginde, yazısında veya tasarımlarında baskıdan veya tasarımdan kaynaklı hatalar veya çeşitli farklılıklar olabilmektedir. Bu tür hata veya kusurlarda sertifikaların tekrar basılması veya gönderilmesi tamamen VIPTalkers Online Teaching LLC´nin inisiyatifindedir. Ad soyad/eğitim adı/sertifika tarihi/sertifika numarası hataları durumunda ücretsiz olarak aynı yöntemle tekrar sertifika gönderimi yapılmaktadır, bunun dışındaki hata veya kusurlarda yeniden sertifika talebi yalnızca ek sertifika ücreti ödenmesi durumunda kabul edilmektedir.

d. Sertifika verilmesi durumunda; VIPTalkers Online Teaching LLC, üyenin sertifika talebini yazılı olarak elektronik ortamda bildirmesinin ardından, yapılan bildirime uygun olarak sertifikaları Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlar ve e-posta veya Kargo aracılığıyla üyenin bildirmiş olduğu iletişim adresine e-posta için aynı gün mesai saatleri içerisinde, kargo için web sitesinde duyurulan tarihler arasında gönderir. Üyeye herhangi bir şekilde sertifikanın ulaştırılmasından sonra, sertifikanın başka bir yol veya dil seçeneği ile ulaştırılması talebinde ek sertifika bedeli talep edilir, talep edilen ücretin ödenmemesi durumunda bu istek geri çevrilir. Bu maddede belirtilen koşullar, hatalı yapılan ve işleme konulmuş olan sertifika talepleri için de geçerlidir.

e. Sertifika verilmesi durumunda; VIPTalkers Online Teaching LLC, toplu eğitim satın alımlarında alınan eğitimlerden herhangi birisi için sertifika talebinde bulunulmuşsa ve bu talep sertifika gönderim dönemine denk gelmişse üyenin diğer eğitimlerini de sonlandırarak tüm sertifikaları ilk talebe uygun olarak hazırlar ve iletişim adresine belirtilen şekilde gönderir. Ancak, üyenin yazılı olarak elektronik ortamdan sonlandırılan diğer eğitimlere ait dokümanları talep etme hakkı bulunmaktadır.

f. VIPTalkers Online Teaching LLC, kendi ürettiği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. Eğitim sistemi içerisinde bulunan tüm materyallerin lisans hakları, iş bu müşteri hizmet sözleşmesinin c fıkrasında de açıklandığı üzere kendi sahiplerine aittir.

g. Üyelere sunulan promosyonlu paketler veya indirim kuponu/hediye çekleri, kontenjan ve stoklarla sınırlıdır. VIPTalkers Online Teaching LLC kampanyayı süresinden önce bitirebilir veya süresini uzatabilir.

ğ. VIPTalkers Online Teaching LLC, üyenin eğitiminin aktif edilmesi ile birlikte süresiz olarak üyeye yönelik her türlü eposta mesajı, sms mesajı, reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunabilir, VIPTalkers Online Teaching LLC bünyesinde bulunan üye bilgilerini kullanarak bu türde aktivitelerin gerçekleştirilmesini destekleyebilir ya da bu faaliyetleri bizzat yürütebilir.

h. Satışa sunulan eğitimlerin veya ürünlerin fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü VIPTalkers Online Teaching LLC´ye aittir. Fiyat ve özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde VIPTalkers Online Teaching LLC hatayı düzeltecek şekilde teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını üyenin hesabına tahsilat yöntemi ile aynı olacak şekilde iade edebilir.

ı. VIPTalkers Online Teaching LLC, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye, geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden VIPTalkers Online Teaching LLC´nin sorumlu olmadığını kabul eder.

i. VIPTalkers Online Teaching LLC, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla, üyeye haber vermeksizin iş bu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

j. VIPTalkers Online Teaching LLCüyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. VIPTalkers Online Teaching LLC ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

k. Üyeden kayıt formu aracılığıyla alınan iletişim adresi, e-posta adresi, cep telefonu numarası ve benzeri tüm iletişim bilgileri; posta, mektup, SMS mesajı, MMS mesajı, elektronik posta vb. sistemler aracılığıyla, her türlü reklam, duyuru, kampanya, bilgilendirme ve burada sayılmayan diğer iletişim amaçları için, Satıcı ve Satıcı´ya ait firma/markalar tarafından kullanılabilecek olup, üyenin bu maddeyi kabul etmemesi sözleşmenin tek taraflı feshini ve üyenin tüm haklarından feragatini gerektirir.

7. Ürün İadeleri ve Cayma Hakkının Kullanılması:

Sözleşme tarihinden itibaren 14 gün içinde cayma hakkı vardır. Ancak satın alınan eğitim paketleri, hizmetler veya ürünlerin tamamen kullanılması halinde cayma hakkı kullanılamaz.

VIPTALKERS tarafından eğitim paketleri, hizmet veya ürünlerin kullanılmadığının tespiti halinde, kullanılmayan kısım için CAYMA HAKKINI KULLANAN KULLANICI/ÖĞRENCİ ÜYE’lere ücretleri iade edilir. CAYMA/iptal durumunda, aboneliğin iptal edildiği güne kadar işlemiş olduğu derslerin ücreti güncel indirimsiz fiyat üzerinden hesaplanır.

VIPTALKERS tarafından eğitim paketleri, hizmet veya ürünlerin kullanılan kısmına ilişkin hizmet bedelleri (iadesi istenen toplam tutarın %3’ü hizmet bedeli olarak kullanıcıdan tahsil edilir) ve vergiler ile ilgili kesintiler (peşin olarak ödenen ve %4 ile %7 arasında değişen aracı kurum/kuruluş komisyon bedelleri ve diğer kesintiler kullanıcıdan tahsil edilir) yapıldıktan sonra (aboneliğin iptal edildiği güne kadar işlemiş olduğu derslerin ücreti güncel indirimsiz fiyat üzerinden hesaplanır.), kusurlu davranışta bulunmayan CAYMA HAKKINI KULLANAN KULLANICI/ÖĞRENCİ ÜYE’lere ücretleri iade edilir.

İade işlemleri, KULLANICI/ÖĞRENCİ ÜYE’nin gerekli bilgi ve belgeleri (kimlik, banka hesap numarası, kredi kartı numarası vb.) sunmasından itibaren 10 (on) iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir.

İade, KULLANICI/ÖĞRENCİ ÜYE’nin banka hesap numarasına veya kredi kartı numarasına yapılacaktır. Banka ve diğer ödeme kanallarında yaşanacak gecikmelerden VIPTALKERS sorumlu tutulamaz.

Sisteme yapılan tüm girişler özel zaman damgası ve ip numarası ile birlikte üyenin hesabına kayıt edildiği için, sistemimizdeki bu kayıtlar tüm yasal itirazlara delil teşkil edecektir.

Üyelik iptali ve cayma hakkının kullanılması sonucu VIPTalkers Online Teaching LLC’nin uğradığı hak kayıpları ve maddi/manevi diğer kayıplar için VIPTalkers Online Teaching LLC hakları saklı tutulur. Üyelerin mevzuat hükümleri gereğince uğradığı hak kayıplarından VIPTalkers Online Teaching LLC sorumlu tutulamaz.

8. Kişisel ve Ticari Olmayan Kullanım Sınırlaması:

Üyelerin satın aldıkları eğitimler, hizmetler veya ürünler kişiye özel olarak hazırlanmıştır, kişisel kullanım için hazırlanan eğitimlerin, hizmetlerin veya ürünlerin bir başka 3. kişiyle paylaşılması üyelerin sorumluğunda olup iş bu sözleşme kurallarına aykırıdır.

9. Yürürlük:

Kayıt Formu doldurduktan, sistem kullanılarak hizmet alındıktan ya da sipariş verildikten sonra bu müşteri hizmet sözleşmesi taraflar arasında eğitim tanıtım/bilgi sayfalarında da bildirildiği üzere 30 gün süreyle yürürlüğe girer. Üyenin yazılı talebi doğrultusunda ve VIPTalkers Online Teaching LLC´nin de onay vermesi durumunda bu müşteri hizmet sözleşmesi süresine 7 gün ek süre ilave edilerek, sona erme süresi bir seferliğine uzatılır. Sertifikalar veya eğitimlerle ilgili itirazlarda, resmi itiraz tarihi esas alınacak ve her türlü itirazda yürürlükte olan güncel müşteri hizmet sözleşmesi geçerli olacaktır. (Hizmet ve sözleşme süresi içerisinde talep edilmeyen sertifikalar, üyenin yazılı olarak talep etmesine bağlı olarak Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanarak, üyenin e-posta adresine yüksek çözünürlüklü resim formatında gönderilir.)

10. Fesih:

VIPTalkers Online Teaching LLC bu müşteri hizmet sözleşmesine aykırı bir durum tespit etmesi halinde, taraflara fesih gerekçesini haber vermek koşuluyla sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilir.

11. Uyuşmazlık ve Yetkili Mahkeme:

Toplam 11 ana maddeden oluşan bu müşteri hizmet politikasının içeriği veya alınan hizmetler/eğitimler/ürünler ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık durumunda; VIPTalkers Online Teaching LLC kuruluşunun tabi olduğu mevzuat hükümleri geçerli, VIPTalkers’ın bağlı bulunduğu ticari mahkemeler yetkilidir. VIPTalkers Online Teaching LLC, kullanıcı sözleşmesi ile yetkili çözüm merciini, geçerli mevzuatı ve hükümleri belirleme/değiştirme hakkını saklı tutar.

Son Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2020

Önemli Hatırlatma: Lütfen bu Müşteri Hizmet Şartları´nın bir kopyasını rahatlıkla okuyabileceğiniz şekilde yazıcı çıktısı olarak alınız ve saklayınız. Herhangi bir itiraz veya anlaşmazlık durumunda bu sözleşme hükümlerinin uygulanacağını unutmayınız.

×